Řešení,
na které
se můžete spolehnout
  Volejte 605 817 076

Děkovný dopis

Společenství vlastníků jednotek domu Ženíškova 2121, 2122, Praha 4 – Chodov

IČ 029 62 357

Sídlo: Ženíškova 2122/4, Chodov, 149 00 Praha 4

 

 

 

Toman Finance Group s.r.o.

Mariánské předměstí 495

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 

 

Dobrý den,

v uplynulé době pan Ing. Lukáš TOMAN z Vaší společnosti Toman Finance Group s.r.o., vyřizoval pro naše SVJ  (Společenství vlastníků jednotek domu Ženíškova 2121, 2122, Praha 4 – Chodov, IČ 029 62 357) komerční úvěr ve výši 22 mil Kč, ke krytí záměru revitalizovat náš dům.

S přístupem, prací, ochotou a pečlivostí pana Ing. Tomana jsme byli nadmíru spokojeni, čímž bychom mu chtěli tímto za jeho práci poděkovat. Jeho přístup byl naprosto profesionální, vše pečlivě připravil, vysvětlil a byl nám velmi potřebným průvodcem při výběru tohoto nejlepšího poskytovatele úvěru. Rádi bychom mu poděkovali za jeho časové přizpůsobení naším požadavkům na společné schůzky, které se konaly v pozdně večerních hodinách, stejně tak za jeho opakovaná a přínosná vystoupení na svolaných shromážděních vlastníků SVJ, kde nezazněla otázka, kterou by neuměl odpovědět.

 

Velice děkujeme a přejeme celé Vaší společnosti mnoho úspěchů v další práci, ale i v osobních životech

 

V Praze dne 13. prosince 2018

 

S pozdravem

Za výbor SVJ Ženíškova

Bc. Vítězslav ČURDA, v. r.

Předseda výboru SVJ Ženíškova

 

 

  My Vám
zavoláme!