Řešení,
na které
se můžete spolehnout
  Volejte 605 817 076

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje našich klientů jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropské unie mající přímé účinky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Veškeré osobní údaje klientů zpracováváme výhradně na základě zákonných důvodů a v zákonném rozsahu, pokud nám nebyl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo v rozsahu, pro který nám byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Osobní údaje jsou pouze v nezbytném rozsahu poskytovány našim obchodním zástupcům, kteří zajišťují komunikaci mezi námi a našimi klienty. Naši obchodní zástupci nám poskytli záruky ochrany osobních údajů a náš smluvní vztah je ošetřen ve smyslu článku 28 GDPR.

Pokud jste vyplnili náš poptávkový formulář, pak jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v tomto znění:

„Souhlasím s tím, aby společnost TOMAN FINANCE GROUP s.r.o., IČ: 29458498, se sídlem Podsedliště 420/1a, Koblov, 711 00 Ostrava, zpracovávala ke komerčním účelům mé osobní údaje, které jsem zadal/a do poptávkového formuláře, a to mé jméno a příjmení, email, telefon, adresu bydliště, typ produktu, o který mám zájem, a další údaje, které jsem uvedl/a jako poznámku ve formuláři. Zejména souhlasím s tím, abych byl/a ze strany zpracovatele osobních údajů kontaktován/a s nabídkou produktů, které zprostředkovává, a to jakoukoliv formou. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu do konce třetího kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl souhlas udělen. Souhlas je možno kdykoliv odvolat.“

Pokud váš souhlas se zpracováním osobních údajů nemáme, ale vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiného zákonného důvodu, pak takové osobní údaje zpracováváme nejdéle do konce třetího kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém jsme vaše osobní údaje získali. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje likvidujeme.

V průběhu doby, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme, máte tato práva:

  My Vám
zavoláme!