Řešení,
na které
se můžete spolehnout
  Volejte 605 817 076

Chemické čištění otopných soustav

Chemické čištění představuje nejdostupnější způsob pro získání optimálně fungující topné
soustavy. Obytný dům tvoří jednu ucelenou tepelnou soustavu, která byla vyprojektovaná za určitých technických podmínek a veškerá funkce otopné soustavy je podřízena těmto projektovaným předpokladům. Při inspekci budov se však ukázalo, že otopné soustavy (potrubí i otopná tělesa) jsou ve špatném technickém stavu, nezřídka kritickém. Systémy jsou staré 20, 30 i více let a bohužel trpí řadou poruch a neduhů, což se týká zejména vnitřních povrchů otopné soustavy. Přesto že dodavatel tepla upravuje topnou vodu, vznikají na vnitřních stěnách při dlouhodobém provozu pevné usazeniny a korozní zplodiny a dochází postupnému zanášení.  Mezi převládající problémy u otopných systémů patří 
tvorba vodního kamene a koroze prvků soustavy. Vrstva se později rozpadá a kusy vodního kamene se dostanou do oběhové vody. Ucpávají se  regulační ventily, oběhová čerpadla, tepelné výměníky  apod. Pokud se v otopné soustavě uvedené problémy vyskytují, pak je podstatně omezen její výkon a přenosová účinnost se tím adekvátně snižuje. Nižší je nejen účinnost celého systému, ale také spolehlivost a životnost zařízení. Bohužel zpravidla se majitelé či správci bytových domů řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že je topení v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracuje úsporně. A to se na první pohled hned nepozná.

             

V rámci našich služeb Vám ZDARMA náš odborný technik zhodnotí stav otopné soustavy, odebere vzorky vody ze stupaček a navrhne nejvhodnější možné řešení, aby otopná soustava ve vašem domě umožňovala bezproblémový chod.

Pro nezávazné posouzení stavu otopné soustavy ve Vašem domě nás kontaktujte.

605 817 076 Napište nám  
 

Jak probíhá spolupráce s námi?

Dozvíte se vše, co potřebujete vědět

Dokážeme klientům srozumitelně a jednoduše poradit. Během jednání s námi se dozvíte spoustu užitečných informací nejen o tom jak probíhá čistění radiátorů v bytových domech, ale i o správných postupech a zkušenostech.

Veškeré návrhy budeme prezentovat na společné schůzi BD nebo SVJ, kde budeme připraveni zodpovědět všechny.
Provedeme Vás celým procesem od samotného záměru až po realizaci a předání díla.

Všechny informace, které se od nás dozvíte jsou prověřené námi a našimi odborníky, takže si za nimi bezvýhradně stojíme.

Proč s námi?

  • Více než 2300 bytových domů jsou našimi klienty.
  • Ukážeme Vám všechny nabídky a možnosti..
  • Pracujeme pro Vás bez závazků a bez poplatků.
  • Garance kvality.
  • Profesionální přístup.
  • Jednání probíhá u Vás.
 

Partner, kterému můžete věřit

605 817 076 Napište nám

Pomůžeme Vám ať už jste kdekoliv

Pomůžeme Vám ať už jste kdekoliv
  My Vám
zavoláme!