Řešení,
na které
se můžete spolehnout
  Volejte 605 817 076

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOBY
VYPLŇUJÍCÍ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Na webu mají Vaši klienti možnost vyplnit poptávkový formulář. Abyste v souladu d právními předpisy mohli takto získané osobní údaje využít a tohoto klienta oslovit, je potřeba, aby takový potencionální klient musel před odesláním svých údajů zaškrtnout souhlas se zpracování svých osobních údajů s níže uvedeným textem:

Souhlasím s tím, aby společnost TOMAN FINANCE GROUP s.r.o., IČ: 29458498, se sídlem Podsedliště 420/1a, Koblov, 711 00 Ostrava, zpracovávala ke komerčním účelům mé osobní údaje, které jsem zadal/a do poptávkového formuláře, a to mé jméno a příjmení, email, telefon, adresu bydliště, typ produktu, o který mám zájem, a další údaje, které jsem uvedl/a jako poznámku ve formuláři. Zejména souhlasím s tím, abych byl/a ze strany zpracovatele osobních údajů kontaktován/a s nabídkou produktů, které zprostředkovává, a to jakoukoliv formou. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu do konce třetího kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl souhlas udělen. Souhlas je možno kdykoliv odvolat.

  My Vám
zavoláme!